Thông tin chung

Góc sinh viên

Lượt truy cập

44042
Hôm nayHôm nay62
Tuần nàyTuần này204
Tháng nàyTháng này1033
Số khách trực tuyến 32

Khoa Dự bị Đại học được thành lập theo quyết định số:1007/QĐ – ĐHTV, ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

1.1 Chức năng và nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy các chương trình dự bị Đại học theo sự phân công của Ban Giám hiệu;

- Quản lý giáo viên, giảng viên, cán bộ nhân viên và Sinh viên – Học sinh thuộc khoa mình phụ trách;

- Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách.

1.2 Quyền hạn:

- Được quyền buộc thôi học đối với những học sinh không hoàn thành nhiệm vụ;

- Được quyền tổ chức, giám sát giáo viên và học sinh.

1.3 Sơ đồ tổ chức:

 

 sodotochuc

 

1. Nhân sự: 

1.1. Họ và tên: Phạm Thị Thúy Loan

 

       Chức vụ: Trưởng Khoa

 

       Học vị: Thạc sĩ

 

       EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

1.2. Họ và tên: Võ Hoàng Khâng

 

       Chức vụ: Chánh VP Khoa

 

       Học vị: Thạc sĩ

 

        EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1.3. Họ và tên: Thạch Chane So Khum

 

       Chức vụ: Giáo vụ Khoa

 

       Học vị: Kỹ sư

 

        EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Số nhánh văn phòng khoa: 246
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: khangvh@tvu.edu.vn