In bài này
Chuyên mục: Tin nổi bật
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Được sự phê chuẩn của Đảng ủy Dân chính Đảng và sự thống nhất của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh, vào lúc 15h ngày 01 tháng 4 năm 2015, Chi bộ 20 đã tổ chức kết nạp đảng viên mới cho 03 đồng chí: Nguyễn Thị Lành (chuyên viên Khoa Mác - Lênin); Nguyễn Thị Ái Mỹ (giảng viên Khoa Mác - Lênin) và Nguyễn Thị Hồng Thu (chuyên viên Khoa Dự bị Đại học).
 

Các đảng viên mới đọc Lời tuyên thệ
Dự và chỉ đạo Lễ kết nạp đảng viên mới có đồng chí Trần Văn Trọng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh, Phó hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể đảng viên chi bộ 20 và quần chúng ở 02 đơn vị có đảng viên mới kết nạp tham dự.
Phát biểu chỉ đạo trong buổi Lễ kết nạp đảng viên mới, Đồng chí Trần Văn Trọng đã chúc mừng các đồng chí Đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng thời yêu cầu các đảng viên mới tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phấn đấu học tập nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn. Thực hiện tốt Điều lệ Đảng và quy định về những điều Đảng viên không được làm, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh./. 


Phan Hữu Tài