In bài này
Chuyên mục: Tin nổi bật
altCăn cứ tình hình nghiên cứu khoa học năm 2015, Trường Đại học Trà Vinh phân bổ 490 triệu đồng cho các đề tài đăng ký trong đợt 1 này, trong đó dành 400 triệu cho các đề tài của giảng viên và 90 triệu cho các đề tài của sinh viên.
         Chủ tịch Hội đồng đã thông qua 10 đề tài được tiến hành viết. Trong 10 đề tài thì đề tài "Nghiên cứu về thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên, học sinh Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn 2015 đến năm 2020"của Khoa Mác - Lênin do Ths. Trần Văn Bé Tư chủ nhiệm đạt số điểm tương đối cao: 89,0/100 điểm.

Chi tết 10 đề tài được duyệt: tải file đính kèm

 
 

Phan Hữu Tài