Giảng viên:

Tuần trước đó Tuần 16Tuần kế tiếp (Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018)

Buổi

Thứ 2

(17/12)

Thứ 3

(18/12)

Thứ 4

(19/12)

Thứ 5

(20/12)

Thứ 6

(21/12)

Thứ 7

(22/12)

Chủ nhật

(23/12)

SángChiềuTối